شناسه خدمت عنوان خدمت شرح زیرخدمت گردش کار خدمت لینک سامانه خدمت
17062266104 برگزاری مهرواره ادبی آفرینش (شعر و داستان) کودک و نوجوان دریافت شرح زیرخدمت

17062266102 برگزاری جشنواره بین المللی پویانمایی تهران دریافت شرح زیرخدمت

17062266103 برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی دریافت شرح زیرخدمت
17062266105 برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک (قاصدک) دریافت شرح زیرخدمت  
17062266101 برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی دریافت شرح زیرخدمت
17062266100 برگزاری مراسم هفته کودک دریافت شرح زیرخدمت  
17062266106 مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان دریافت شرح زیرخدمت
17022265100 امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دریافت شرح زیرخدمت  
17022265101 امداد فرهنگی دریافت شرح زیرخدمت  
17022265102 آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون دریافت شرح زیرخدمت
18052271100 برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی دریافت شرح زیرخدمت
18052271101 تولید و انتشار محصولات آموزشی زبان های خارجی دریافت شرح زیرخدمت

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت